Vision For All

Vi stödjer och ger bidrag till Vision for All genom att samla in glasögon, som efter genomgång/rengöring och uppmärkning, tillsammans med optiker skickas ut till behövande människor runt om i världen.
Insamlade glasögon sänds till Vision for All.

Glasögon samlas in hos optiker i Borås och vid den korvgrillning vi genomför utanför ICA City Knalleland på våren.