Lions Cancerfond Väst

lcv

2010 startade Lions i Västra Götaland insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond Väst för att stödja klinisk forskning, d v s patientnära forskning inom cancerområdet, vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets Jubileumsklinik eller andra sjukvårdsinrättningar.
Lions Cancerfond Väst samlar in medel till cancerforskningen genom bidrag från Lionsklubbar, direkt från allmänheten i form av gåvor eller donationer och testamenten
Läs mer – Lions Cancerfond Väst.