Hjälpverksamhet

Lions Sverige är med sina 11 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden i hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet. Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

Här kan du ta del av aktiviteter/projekt nationellt och internationellt som vi i LC Borås Ullsaxen stödjer genom ekonomiska bidrag.

Läs här om Lions pågående insamling.
Flyktingbarn från Syrien får hjälp av Lions
LCIF (Lions katastrofberedskap)
Lions Cancerfond Väst
Vision for All